3ο Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Κοζάνης  -  Σιάτιστα 
Πλ. Τσιστοπούλου 5    Τ.Κ. 50300        τηλ. 24650 21211-fax 2465047044

αρχική   για εκπαιδευτικούς    ολοήμερο σχολείο    μισθολογικά    συνταξιοδοτικά    άδειες    έντυπα     αναπληρωτές   ωρομίσθιοι   νόμοι      οικονομικός απολογισμός     συνδέσεις       τα σχολεία μας

 

 

 

 

 

επιδότηση α΄κατοικίας σε εκπκούς
υπολογιμός υπερωριών μονίμων εκπκών
υπολογιμός υπερωριών αναπληρωτών εκπκών
υπολογιμός συμπλήρωσης ωραρίου μόνιμων εκπκών
υπολογιμός συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπκών                  

δαπάνες μετακινούμενων εκπκών
εφάπαξ αποζημιώσεις σε προβληματική περιοχή

 

   Μετρητής επισκέψεων από 18-11-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Α. Στις 31-12.του λήγοντος οικ. έτους, αφού προηγουμένως έχουμε αποδώσει τις κρατήσεις (τις οποίες μπορούμε να τις αποδώσουμε και τις πρώτες μέρες του επόμενου οικ. Έτους) κάνουμε με την παρακάτω σειρά τις εξής ενέργειες :

 1. κλείνουμε το βιβλίο εσόδων- εξόδων ,

2. κλείνουμε το μπλοκ (στέλεχος) αποδείξεων είσπραξης στην τελευταία χρησιμοποιημένη σελίδα από πίσω και

3. συντάσσουμε το πρωτόκολλο κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης.

(Τα παραπάνω υπογράφονται από όλα τα μέλη της σχολικής επιτροπής.)

Β. Στις αρχές Ιανουαρίου ,του επόμενου οικ. Έτους, η σχολική επιτροπή σε συνεδρίασή της *[ εκτός της τελευταίας χρονιάς της θητείας της, η οποία συμβαδίζει με την θητεία του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου  (2006), οπότε η συνεδρίαση θα γίνει στις 31-12. του λήγοντος οικ. Έτους ]*, εγκρίνει τα απολογιστικά στοιχεία με απόφασή της ,η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη της.

Γ. Στις αρχές Φεβρουαρίου υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση όλα τα δικαιολογητικά απολογισμού.

Δ. Το Δημοτικό συμβούλιο όταν εγκρίνει τον απολογισμό, μας στέλνει αντίγραφο της έγκρισης το οποίο και αρχειοθετούμε στο φάκελο που έχουμε κρατήσει τα αντίγραφα του απολογισμού και ακολούθως φυλάσσουμε όλο το φάκελο.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ.

Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου στέλνουμε :

Α) στην Οικονομική Επιθεώρηση Δυτικής Ελλάδος ( δ/νση. Κτίριο Λιμένα ,Τ.Κ. 26 110 ΠΑΤΡΑ) ένα πρωτότυπο του πρωτοκόλλου  κλεισίματος χρηματικής  Διαχείρισης και

Β) εκδίδει η σχολική επιτροπή τρεις βεβαιώσεις αποδοχών(για το προηγούμενο οικ. έτος) για την καθαρίστρια. Την μια την στέλνουμε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , την άλλη στην καθαρίστρια και η τρίτη μένει στο αρχείο.

 

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΗΛΕΙΑΣ\ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ\APOLOGISMOS\energ. apolog\ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση ιστοσελίδας : Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010 08:15:30 πμ

Κατασκευή Ιστοσελίδας: Νικόλαος Ζάχος

EνημέρωσηΙστοσελίδας:

Τσότσος Μάρκος