3ο Γραφείο Α/θμιας Εκπσης Ν. Κοζάνης - Σιάτιστα      Πλατεία Τσιστοπούλου 5  Τ.Κ. 50300   Τηλ. & fax  2465021211

e-mail

αρχική για εκπκούς ολοήμερο σχολείο μεταθέσεις αποσπάσεις εγκύκλιοι άδειες έντυπα μισθολογικά συνταξιοδοτικά νόμοι ωρομίσθιοι οικ. απολογισμός κυλικεία τηλ & δνσεις Γραφείων χρήσιμες συνδέσεις τα σχολεία μας επικοινωνία 

  Μεταθέσεις εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης

Μετρητής επισκέψεων από    18-11-2004 pet ramps

 

    Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ένας πραγματικός λαβύρινθος ρυθμίσεων. Διατυπώνονται συνοπτικά παρακάτω σε εργασία του Νομικού συμβούλου της ΔΟΕ Γ.Δραγασάκη.

Αρχικά τονίζεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες με βάση το συνταξιοδοτικό καθεστώς:

Α. Αυτοί που διορίστηκαν μετά τη 1-1-1993.

Β. Αυτοί που διορίστηκαν από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992.

Γ. Αυτοί που έχουν διοριστεί μέχρι την 31-12-1982. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται:

1.Σε αυτούς που διορίστηκαν μέχρι την 31-12-1982 και θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31-12-1997.

2.Σε αυτούς που διορίστηκαν μέχρι την 31-12-1982 αλλά θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 1-1-1998.


Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (διοριζόμενοι μετά τη 1-1-1993)

* Άνδρες και γυναίκες: πρέπει να συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας και 15 τουλάχιστον χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

* Μητέρες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά: πρέπει να συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

* Μητέρες με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά (ανήλικα ή ενήλικα): 20 χρόνια πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 56ο έτος της ηλικίας για το 3ο παιδί, το 53ο για το 4ο παιδί και το 50ο για το 5ο και περισσότερα παιδιά.


Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Διορισθέντες από 1-1-83 μέχρι 31-12-92)

* Άνδρες: πρέπει να έχουν συμπληρώσει 25 ή και 15 έτη υπηρεσίας και το 65ο έτος της ηλικίας, ή 35 έτη υπηρεσίας και το 60ο της ηλικίας.

* Γ υναίκες ανύπαντρες: πρέπει να έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας και το 60ο έτος της ηλικίας, ή 35 έτη υπηρεσίας και το 58ο της ηλικίας, ή 15 έτη υπηρεσίας και το 65ο της ηλικίας.

* Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα πιαδιά: 25 έτη υπηρεσίας και το 60ο της ηλικίας.

* Γυναίκες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά: 25 έτη υπηρεσίας και το 50ο της ηλικίας.

* Γυναίκες και άνδρες με επιμέλεια 3 παιδιών: 20 έτη υπηρεσίας και ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

ΣΗΜ. Μετά τη συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας πρέπει οι άνδρες να είναι 60 ετών και οι γυναίκες 58.


Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Διορισθέντες μέχρι 31-12-1982) 

1. Θεμελιούντες δικαίωμα σύνταξης ως 31-12-97

* Άνδρες: πρέπει να συμπληρώσουν 25 έτη υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας, ή 15 έτη υπηρεσίας και το 65ο της ηλικίας, ή 32 έτη υπηρεσίας και ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

* Γυναίκες ανύπαντρες: πρέπει να συμπληρώσουν 25 έτη υπηρεσίας και το 53ο της ηλικίας, ή και αυτές όπως και οι άνδρες 32 έτη υπηρεσίας και ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

* Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά: πρέπει το 1986 να έχουν συμπληρώσει 17 έτη υπηρεσίας και το 53ο της ηλικίας, ή 24 έτη υπηρεσίας και ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, το δε 1997 17,5 χρόνια υπηρεσίας και το 53ο της ηλικίας, ή και 24,5 έτη υπηρεσίας και ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

* Γυναίκες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά: πρέπει το 1996 να έχουν συμπληρώσει 17 έτη υπηρεσίας και το 44ο έτος της ηλικίας, ή 24 έτη υπηρεσίας και ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, το δε 1997 17,5 έτη υπηρεσίας και το 44,5 της ηλικίας, ή και 24,5 έτη υπηρεσίας και ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

2. Θεμελιούντες δικαίωμα σύνταξης μετά την 1-1-1998

* Άνδρες: πρέπει να έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας και το 1998 ηλικία 60,5 ετών, το 1999 ηλικία 61 ετών, το 2000 ηλικία 61,5 ετών, το 2001 ηλικία 62 ετών, το 2002 ηλικία 62,5 ετών, το 2003 ηλικία 63 ετών, το 2004 ηλικία 63,5 ετών, το 2005 ηλικία 64 ετών, το 2006 ηλικία 64,5 ετών, το 2007 ηλικία 65 ετών. Κάθε ημερολογιακό έτος δηλαδή πρέπει να προστίθεται ένα εξάμηνο στην ηλικία μέχρι το 2007 που πρέπει να έχει συμπληρωθεί ηλικία 65 ετών, ή ανεξάρτητα από όριο ηλικίας να έχουν συμπληρώσει το 1998 να προστίθεται ένα εξάμηνο υπηρεσίας μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών, που συμπληρώνονται το 2003.

* Γυναίκες ανύπαντρες: πρέπει και αυτές να έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας και το 1998 ηλικία 58,5 ετών, το 1999 ηλικία 59 ετών, το 2000 ηλικία 59,5 ετών, το 2001 ηλικία 60 ετών, ή ανεξάρτητα από όριο ηλικίας να έχουν συμπληρώσει το 1998 32,5 έτη υπηρεσίας και κάθε χρόνο μετά το 1998 να προστίθεται ένα εξάμηνο υπηρεσίας μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών, που συμπληρώνονται το 2003.

* Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά: πρέπει κατ' αρχήν να έχουν συμπληρώσει 17,5 έτη υπηρεσίας και το 1998 ηλικία 58,5 ετών, το 1999 ηλικία 59 ετών, το 2000 ηλικία 59,5 ετών, το 2001 ηλικία 60 ετών, ή 24,5 έτη υπηρεσίας και ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

* Γυναίκες με ανήλικα παιδιά: πρέπει να έχουν 17,5 έτη υπηρεσία και ηλικία 50 ετών, ή 24,5 έτη υπηρεσίας και ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Α Όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.97

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άνδρες

25 χρόνια υπηρεσίας και 55 ετών ή 32 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας

Ανύπαντρες γυναίκες

25 χρόνια υπηρεσίας και 53 ετών ή 32 χρόνια υπηρεσίας

Παντρεμένες με ενήλικα παιδιά ή χωρίς παιδιά

17,5 χρόνια υπηρεσίας και 53 ετών ή 24,5 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας

Παντρεμένες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά

17,5 χρόνια υπηρεσίας και 44,5 ετών ή 24,5 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας

Άνδρες ή γυναίκες με επιμέλεια τριών και άνω παιδιών

 

20 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας

Β Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.98 και μετά

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ανύπαντρες ή χήρες και διαζευγμένες χωρίς παιδιά

ΓΥΝΑΙΚΕΣ παντρεμένες ή χήρες και διαζευγμένες με παιδιά ή ανύπαντρες μητέρες

 

Να συντρέχουν

Έτη υπηρεσίας

χωρίς όριο ηλικίας

Να συντρέχουν

Έτη υπηρεσίας

χωρίς όριο ηλικίας

Να συντρέχουν

Έτη υπηρεσίας

χωρίς όριο ηλικίας

Έτη υπηρεσίας

Ηλικία

Έτη υπηρεσίας

Ηλικία

Έτη υπηρεσίας

Ηλικία

1998

25

60,5

32,5

25

58,5

32,5

17,5

58,5

24,5

1999

25

61

33

25

59

33

17,5

59

24,5

2000

25

61,5

33,5

25

59,5

33,5

17,5

59,5

24,5

2001

25

62

34

25

60

34

17,5

60

24,5

2002

25

62,5

34,5

25

60,5

34,5

17,5

60,5

24,5

2003

25

63

35

25

61

35

17,5

61

24,5

2004

25

63,5

35

25

61,5

35

17,5

61,5

24,5

2005

25

64

35

25

62

35

17,5

62

24,5

2006

25

64,5

35

25

62,5

35

17,5

62,5

24,5

2007

25

65

35

25

63

35

17,5

63

24,5

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι γυναίκες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά, οποιασδήποτε ηλικίας, ή με ανάπηρο σύζυγο, συνταξιοδοτούνται όταν συμπληρώσουν 24.5 έτη υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τη βιολογική τους ηλικία ή όταν συμπληρώσουν 17.5 έτη υπηρεσίας και συγχρόνως ηλικία 50 ετών.

2. Άνδρες και γυναίκες που έχουν την επιμέλεια τριών και πάνω παιδιών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας, όταν συμπληρώσουν υπηρεσία 20 ετών.

3. Όσοι διορίστηκαν από 1.1.1983 και μέχρι 31.12.92 δικαίωμα σύνταξης αποκτούν:

α) Οι άνδρες όταν έχουν ηλικία 65 ετών και 25 έτη υπηρεσίας ή ηλικία 60 ετών και 35 χρόνια υπηρεσίας.

β) Οι γυναίκες όταν έχουν ηλικία 60 ετών και 25 έτη υπηρεσίας ή ηλικία 52 ετών και 35 έτη υπηρεσίας.

γ) Οι μητέρες με ανήλικα ή ανάπηρα παίδια όταν έχουν ηλικία 50 ετών και 25 έτη υπηρεσίας.

4. Ο υπάλληλος μπορεί να αποχωρήσει στα 25 χρόνια υπηρεσίας κα; να πάοει σύνταξη όταν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επεξηγήσουμε τα παρακάτω:

Υπάρχουν δύο έννοιες που, όπως διαπιστώσαμε. συγχέονται από τους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για τις έννοιες:

α) "Θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης" και β) "Δικαίωμα καταβολής σύνταξης"

Διευκρινίζουμε:

α) Θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης σημαίνει ότι έχω το κατωτέρω τουλάχιστον ορίζομενο συντάξιμο χρόνο. (25 χρόνια).

β) Δικαιούμαι καταβολής σύνταξης σημαίνει ότι έχω εξασφαλίσει τον παραπάνω συντάξιμο χρόνο και π ρ ο σ θ ε - τ ι κ ά έχω το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Παράδειγμα : Εκπαιδευτικός έχει συνολικό συντάξιμο χρόνο 26 χρόνια. Αυτό φτάνει να πούμε ότι ο εν λόγω εκπαιδευτικός έχει θεμελιώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Ο παραπάνω όμως εκπαιδευτικός έχει βιολογική ηλικία 57 χρονών. Αυτό σημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι θεμελιώθηκε δικαίωμα συνταξιοδότησης όπως παραπάνω ειπώθηκε, είναι ακόμα μικρός(!) στην ηλικία και άρα δε θα του καταβληθεί σύνταξη,πριν φτάσει στο νόμιμο όριο ηλικίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκπαιδευκοί - κυρίως από νεώτερες φουρνιές - που διορίσθηκαν με καθυστέρηση στο δημόσιο, όταν με το καλό γίνουν 65 ετών και δεν έχουν συμπληρώσει 35ετία, μπορούν να εξαγοράσουν μέρος του αδιοριστίας (επετηρίδας), ένα χρόνο ανά τρία χρόνια αδιοριστίας. Π.χ, Μαθηματικός διορίσθηκε το 1996 ενώ ήταν ήδη 40 ετών! Ο εκπαιδευτικός αυτός όταν γίνει 65 ετών θα έχει 25 πραγματικά συντάξιμα χρόνια, άντε και κάνα δυο προϋπηρεσίας, άντε και κάνα δυο στρατού, σύνολο 25+2+2=29 συντάξιμα χρόνια. Έχοντας αδιοριστία 13 χρόνων μπορεί να εξαγοράσει, αν θέλει, (13-3):3=3 χρόνια αδιοριστίας η επετηριδιακά και να φτάσει τα συντάξιμα 29+3=32. Στην παραπάνω περίπτωση έχουμε την έννοια του "πλασματικού" χρόνου.

Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης

α) Αίτηση προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που θα εκδώσει το Γραφείο Εκπαίδευσης.

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα στο οποίο να αναφέρεται το έτος γέννησης του υπαλλήλου και των εν ζωή τέκνων του.

δ) Πιστοποιητικό του Στρατολογικού Γραφείου ΤΥΠΟΥ Α.

ε) Βεβαίωση Αποδοχών από τον Εκκαθαριστή (αφορά το μήνα εξόδου).

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί να λάβει τα προσδιοριζόμενα χρονικά Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Άδειας από την Υπηρεσία του ή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως Συνταξιούχος.

ζ)Σε περίπτωση ύπαρξης τέκνων, υπεύθυνη δήλωση για το ποιος από τους γονείς λαμβάνει το οικογενειακό επίδομα.

η) Αν υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν, πιστοποιητικό της σχολής, από το οποίο να προκύπτει το έτος της πρώτης εγγραφής και η διάρκεια σπουδών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Αν υπάρχει αμφισβητούμενη προϋπηρεσία ή γενικά κάθε προϋπηρεσία που δεν περιλαμβάνεται στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών πρέπει να υποβληθούν στο Γενικό Λογιστήριο τα αποδεικτικά έγγραφα της Προϋπηρεσίας. Με αίτηση προς την Επιτροπή του άρθρου 4 του Ν. 559/68, όπως τούτο προβλέπει ο Ν. 2320/95, άρθρο 4 παρ.3. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά στο:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  Υπηρεσία Συντάξεων

47η Διεύθυνση  Κάνιγγος 29, ΑΘΗΝΑ

* Σε περίπτωση που έχει εξαγοράσει χρόνο προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα με το σύστημα της Διαδοχικής Ασφάλισης, πρέπει να συνυποβληθούν τα σχετικά έγγραφα.

* Σε περίπτωση θανάτου του εκ/'κού εκείνος που φροντίζει για την υποβολή θα υποβάλει:

- Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

- Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας για το ορφανικά μέλη της οικογένειας.

- Ληξιαρχική πράξη Γάμου.

* Όσο πιο γρήγορα υποβληθούν τα δικαιολογητικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τόσο γρηγορότερα θα βγει η Σύνταξη, τόσο γρηγορότερα θα τακτοποιηθούν οι παροχές από τα Ταμεία.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ο Εκπαιδευτικός που αρχίζει και σκέφτεται την έξοδό του από την υπηρεσία, πρέπει, υπολογίζο- ντας την πραγματική υπηρεσία, την τυχόν προυπηρεσία και το χρόνο στρατού, να γνωρίζει πότε συμπληρώνει το ζητούμενο χρόνο, χωρίς να ξεχνά ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τα Ταμεία Αρωγής και Μετοχικό υπολογίζουν το υπερεξάμηνο διάστημα ως πλήρες έτος. Δεν πρέπει να ξεχνά επίσης ότι ΔΕ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ πάντοτε ο συντάξιμος χρόνος με τον ασφαλιστικό χρόνο. Τέλος να θυμάται ότι οι μήνες ί3) των Τρίμηνων Αποδοχών είναι χρόνος ασφαλιστικός. Άρα. όποιος, σκέφτεται να συνταξιοδοτηθεί, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του:

1. Πως πρέπει να εκμεταλλευτεί το τυχόν ΥΠΕΡΕΞΑΜΗΝΟ χρόνο υπηρεσίας, για να κερδίσει ένα χρόνο στη σύνταξη, το Μέρισμα και το βοήθημα.

2. Πώς πρέπει να υπολογίσει τους τρεις (3) μήνες των τρίμηνων αποδοχών ως χρόνο ασφαλιστικό για τα Ταμεία, εκτός της Συνταξης.

3. Ότι δεν πρέπει να αποχωρεί κατά τις τελευταίους μήνες του χρόνου (ΟΚΤ. - ΝΟΕΜ. - ΔΕΚ.) αλλά αμέσως μετά την 1η Ιανουαρίου, για να κερδίζει κάθε αυξητική μεταβολή που συνήθως γίνεται μετά την πρώτη του έτους.

Επιπλέον:

α) Να ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα, ατομικό ή κοινό, τρεχούμενο ή ταμιευτηρίου. Την Τράπεζα και το λογαριασμό θα κοινοποιήσει στη Γενική Δ/νση Μισθών και Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. (Κάνιγγος 29, Τ.θ. 1116, 101 10 Αθήνα) όπου θα κατατίθεται κάθε μήνα η σύνταξη. Το Γ.Λ.Κ. θα ενημερώνει για την σύνταξη που παίρνει κάθε τρίμηνο, συγκεντρωτικά. Στο έντυπο που στέλνεται αναφέρεται το ποσό της σύνταξης και οι κρατήσεις.

 

αρχή σελίδας

Ειδική Αγωγή Ολυμπιακή Παιδεία Δυσλεξία Κέντρο Ελ. Γλώσσας unisef

επιμέλεια Ιστοσελίδας : Νικόλαος Ζάχος