ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ.

ΜΟΝΑΔΑ Α1

 

                  

 

Να διατηρηθεί μέχρι

Αθήνα 08-12-2003

      Αρ. Πρωτ. 1533

 

Βαθμός Προτεραιότητας

    

  ΠΡΟΣ: Προϊστάμενες/νους

Ολοήμερων Νηπιαγωγείων

Κοιν.:1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης Έδρες τους

2. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε Έδρες τους

3. Δ/ντές Εκπ/σης και

Προϊσταμένους Γραφείων Π.Ε Έδρες τους

Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 15A  105 57 Αθήνα

 

e-mail: eve-ypeth@mou.gr

Iστοσελίδα: www.eve-ypeth.gr

Πληροφορίες  Παπαδοπούλου-Φουντά Ειρήνη  210-32 57 493

 


ΘΕΜΑ: «Τήρηση Αρχείου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου »

Σας θέτουμε υπόψη τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος με τα οικονομικά στοιχεία για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.

1. Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

2. Αρχείο με τα παραστατικά (φωτοτυπίες) που αποστέλλονται στη μονάδα Δ' Ειδικός Λογαριασμός της Ε.Υ.Ε.

3. Εγκύκλιοι και έγγραφα που αφορούν οικονομικά στοιχεία και διαχείριση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Ειδικής

Υπηρεσίας Εφαρμογής

Προγραμμάτων ΚΠΣ-Υπ.Ε.Π.Θ

Μπακογιάννης Σπυρίδων